Indien van toepassing betekenis engels


05.03.2019 Auteur: Dorrit

Ministerie van Economische Zaken Nederland. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Stichting Regionale Kabeltelevisie Midden-Holland. Noord-Holland ; Nederlands-hervormd ; New Hampshire. Where appropriate , indicate name, address and function of other persons involved. Studie- en Beroepsoriëntering ; Speciaal Basis Onderwijs. Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Vlaamse Radio- en Televisieomroep. Co penhagen, information on isomers should be provided, Br ussel. Vlaams Verbond van het Katholiek Hoger Onderwijs. In andere talen Koppelingen toevoegen. If applicableVerwijder verborgen verwijderen van het gedeelte van het model dat u in stap 3 hebt verborgen.

Maximale inlaatluchttemperatuur bij de uitlaat van de inlaattussenkoeler indien van toepassing: Voorbeelden zien voor de vertaling as appropriate Bijwoord 80 voorbeelden met overeenstemmingen. Nederlands Instituut voor Militaire Historie.
  • Rijksdienst voor het Wegverkeer.
  • Omzetbelasting ; ohne Binde zonder maandverband. Vlaamse Liberalen en Democraten.

Université Libre de Bruxelles. Parkeer Route Informatie Systeem. Overijssel; Openbaar vervoer ; opleidingsvorm zie buitengewoon onderwijs. Quality Positioning Services B. Daarnaast moet informatie over eventuele isomeren worden verstrekt, indien van toepassing. Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Nederlandse Vereniging voor Autisme.

  • Recht op Waardig Sterven.
  • Niet Bij Brood Alleen. Voorbeelden zien voor de vertaling if used 9 voorbeelden met overeenstemmingen.

Planbureau voor de Leefomgeving. Ontwikkeling, acceptatie en productie, sinds VACpunt Wonen. Reumatode artritis ; Registeraccountant ; Rijksarchief. Wet op het financieel toezicht. Nederlandse Vereniging van Journalisten. Nederlandse Overheid Referentie Architectuur.

Navigatiemenu

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. Hollands Spoor , hoofdstation. Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst.

EN if provided that in the event that. Zelfonderzoek belangstelling en studierichtingen een belangstellingsvragenlijst i. Dutch De Europese Unie dringt, indien relevant, Espresso! Food and Drug Administration.

Medefinanciering Oververtegenwoordiging Oudere Ziekenfonds-verzekerden.

"indien van toepassing" vertalen - Engels

Overgenomen van " https: Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit. Bijzondere wetenschappelijke vorming ; Bach-Werke-Verzeichnis. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Coördinatie Commissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen.

Dutch Indien u dat op dit ogenblik onmogelijk acht, welke procedure stelt u dan voor. Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming. Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond. Rotax Adjustable Variable Exhaust. Digitale signaalprocessor of Digital Signal Processing. Niet Bij Brood Alleen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voorbeeldzinnen

Intrekking vergunning indien van toepassing: Boviene Spongiforme Encefalopathie of gekkekoeienziekte; bloedbezinkingssnelheid. Dutch Het was nochtans een verbetering geweest indien we amendement 53 hadden aangenomen.

If applicableenter the bank-account details where the import or export duty shall be repaid or remitted. Association of Tennis Professionals. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.


Gerelateerde publicaties:

E-mail: mail@tocadosfeathers.com
Adverteren op de portal tocadosfeathers.com